Gjaldskrá

Verð og gjaldskrá: VB Eignir fasteignasala.

 

Gildir frá 01. desember 2019

 

1.0. Almennt um gjaldskránna.

1.1. Eftirfarandi gjaldskrá er leiðbeinandi um þjónustu og gildir nema að um annað hafi verið samið.

1.2. Þóknunarfjárhæðir í gjaldskránni eru tilgreindar með virðisaukaskatti „vsk“ nema annað sé tekið fram.

2.0. Kaup og sala.

2.1. Sala fasteigna og skipa er samningsatriði í hvert sinn en þó er lágmarksþóknun vegna sölu og frágangs kr. 300.000,- með vsk.

2.2. Sala fasteigna og skráðra skipa í einkasölu hjá VB Eignum er 1,85 % af söluverði auk virðisaukaskatts.

2.3. Sala fasteigna og skráðra skipa í almennri sölu er 2,2 % af söluverði auk virðisaukaskatts.

2.4. Aðstoð og/eða skjalafrágangur við sölu og kaup fasteigna og skráðra skipa er samkvæmt tímagjaldi.

2.5. Sala félaga og atvinnufyrirtækja er 3,5% af heildarsölu, þ.m.t. birgðir auk virðisaukaskatts.

2.6. Sala bifreiða sem settar eru upp í kaup fasteigna er 3 % af söluverði auk vsk, en þó aldrei lægri en kr. 70.000,- með vsk.

2.7. Endursala eignar sem áður hefur verið seld í makaskiptum er 1,0 % af söluverði auk vsk. Miðast við einkasölu.

2.8. Sala sumarhúsa er 3,0 % af söluverði auk virðisaukaskatts.

3.0. Makaskipti

3.1. Við makaskipti er þóknun samkvæmt einkasölu samanber framangreint.

4.0. Skoðun og verðmat fasteignar.

4.1. Skriflegt verðmat á íbúðarhúsnæði er kr. 25.000.- með vsk.

4.2. Skriflegt verðmat á atvinnuhúsnæði er almennt að lágmarki kr. 50.000. - með vsk en vegna stærri og flóknari eigna 0,1 % af verðmati auk virðisaukaskatts samkvæmt skriflegu samkomulagi um hvert verk.

5.0. Ýmis skjalagerð og ráðgjöf.

5.1. Þóknun fyrir yfirferð og rýni í samninga og skjöl sem annar fasteignasali, lögmaður eða aðili út í bæ hefur gert er samkvæmt tímagjaldi.

5.2. Í þeim tilvikum sem gerð veðleyfa, veðbandslausna, umboða, skuldabréfa, tryggingabréfa og annara gjörninga, sem ekki tengist kaupsamningsgerð er þóknun kr. 10.000.- með vsk. fyrir hvert skjal með vottun ef við á auk tímagjalds.

5.3. Þóknun fyrir ráðgjöf, leiðbeiningar og fundarsetu er samkvæmt tímagjaldi.

5.4. Þóknun fyrir vinnu við eignaumsýslu, gerð samninga um skuldaskil og uppgreiðslu lána er samkvæmt tímagjaldi.

6.0. Ýmis ákvæði.

6.1. Kaupendaþóknun, svokallað umsýslugjald. Kaupandi greiðir fast gjald kr. 35.000,- með vsk. fyrir þjónustu fasteignasölunnar vegna lögboðinnar hagsmunagæslu.

6.2. Seljandi fasteignar greiðir fast gjald kr. 25.000,- með vsk. vegna öflunar gagna um eignir, svo sem vegna veðbókarvottorða, ljósrit teikninga og ýmissa skjala.

6.3. Leigusali greiðir eins mánaða leigu í gjald fyrir útleigu eignar sinnar og gerð leigusamnings en þó aldrei lægri upphæð en kr 200.000.- með vsk.

6.4. Leigutaki sem kemur í leigusamning greiðir ekkert þjónustugjald.

6.5. Kostnað við gerð og birtingu auglýsinga skal samkvæmt gjaldskrá viðkomandi auglýsingamiðils hverju sinni. Almennt er gert ráð fyrir að ekki sé auglýst í dagblöðum nema seljandi fari sérstaklega fram á það. Nánast eingöngu er auglýst á netinu og er ekki rukkað fyrir það.

6.6. Myndataka eigna við sölu er samningsatriði við fagljósmyndara en kostar almennt á milli kr 15.000,- til kr 30.000,- með vsk. Boðið er upp á myndatöku fasteignasalans á gamla mátann sem hentar oft fyrir ódýrari eignir og er ekki rukkað fyrir það.

6.7. Krefjist umbeðið verk fasteignasala vinnu utan venjulegs vinnutíma eða á helgidögum er áskilinn réttur til að reikna álag 50%.

7.0. Tímagjald.

7.1. Almennt tímagjald löggilts fasteigna- og skipasala hjá VB Eignum er kr. 15.000,- með vsk.

VB Eignir fasteignasala. Heilshugar um þinn hag.

Vilhjálmur Bjarnason löggiltur fasteignasali. 822-8183

 

Ég hef starfað sem fasteignasali frá 1992 og lengst af á „Húsið fasteignasala“ en starfa núna undir eigin nafni á VB Eignir. Ég er einnig starfandi frá 2009 innan Hagsmunasamtaka heimilanna, ýmist sem stjórnarmaður, formaður eða varaformaður HH í sjálfboðavinnu og hef þar notað viðurnefnið „Ekki fjárfestir“.